Uvjeti kupnje i dostave

Uvjeti kupnje i dostave

NARUČIVANJE I CIJENE

Cijene za  robe i usluge koje SERVIS VILIČARA E&E BUZET nudi navedene su na internet trgovini servis-vilicara.com.hr. Uz svaki artikl ili uslugu navedeni su svi bitni podaci o njihovim karakteristikama i svrsi. Uz svaki proizvod istaknuta je maloprodajna cijena. Pod cijenom podrazumijeva se cijena za plaćanje internet bankarstvom ili uplatom na naš žiro račun.

Cijene proizvoda izražene su u eurima i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV) sukladno zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske

Servis-vilicara.com.hr zadržava pravo na promjene cijena proizvoda do trenutka potvrde kupovine.
Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem WEB SHOP usluge. Ugovor o kupoprodaji smatra se sklopljenim u trenutku primitka plaćanja.
Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u iskazanu cijenu proizvoda na web stranicama.

NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEB SHOP USLUGE

Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode internet bankarstvom i uplatom na naš žiro račun.

UVJETI KUPNJE I DOSTAVE

Prodavatelj je SERVIS VILIČARA E&E BUZET, a kupac je svaka punoljetna  osoba koja je posjetitelj/korisnik ovih stranica i koja popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje.
Korisnik/kupac je svaka punoljetna osoba koja prihvaća opće uvjete poslovanja. SERVIS VILIČARA E&E BUZET zadržava pravo promjene općih uvjeta poslovanja kao i korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Smatra se da je pristupanjem stranicama korisnik upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih, a prilikom narudžbe isto i potvrđuje kao kupac.
Kupac je dužan dati ispravne osnovne podatke za dostavu narudžbe. SERVIS VILIČARA E&E BUZET prikuplja samo one osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obveze dostave naručenih proizvoda.

Dostava je besplatna za područje Istre, a za ostala područja ovisi o udaljenosti i veličini proizvoda. U slučaju nejasnoća slobodno nas kontaktirajte.

Raskid ugovora

Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može se raskinuti u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.

Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti SERVIS VILIČARA E&E BUZET o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na e-poštu danijel.jakac@gmail.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe iz plaćene ponude.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Tea time one d.o.o. će dostaviti Kupcu bez odgađanja.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošalje robu poduzeću SERVIS VILIČARA E&E BUZET., odnosno ovlaštenoj osobi za primanje robe.

Izravne troškove povrata robe snosi Kupac.

Primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora (PDF)